Kokemus luo turvallisuutta

Kokemus luo turvallisuutta

Kokemus luo turvallisuutta

Kokemus luo turvallisuutta

Kokemus luo turvallisuutta

Yhteydenotto

K-Sec Oy palvelee Kuopion ja Itä-Suomen alueella

K-Sec Oy on turvallisuusalan asiantuntija. Hyödynnämme innovatiivisesti nykyajan kehittyviä järjestelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Kauttamme saatte tarpeisiinne sopivat turvallisuusjärjestelmät ja kokonaisvaltaisen turvallisuussuunnittelun.

Ota yhteyttä:

Eero Knuutinen
puh. 041 446 1207
eero.knuutinen@k-sec.fi

Huoltopyynnöt ja tilaukset
huolto@k-sec.fi

Laskutusasiat
laskutus@k-sec.fi

Tarjouspyynnöt
myynti@k-sec.fi

Muut asiat
asiakaspalvelu@k-sec.fi

Palaute
palaute@k-sec.fi

Kiinnostuitko palveluistamme?

 •  Hälytinjärjestelmät
 •  Kameravalvontajärjestelmät
 •  Kulunvalvontajärjestelmät
Sähköpostitse
Tekstiviestitse
Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

>

1. Rekisterinpitäjä

K-Sec Oy
Rantaraitti 6 A 2
70820  KUOPIO

Y-tunnus: 2404999-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eero Knuutinen
Rantaraitti 6 A 2
70820 KUOPIO
P. 041 446 1207
eero.knuutinen@k-sec.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkemmat perusteet:

 • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (esim. rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas)
 • ​Sopimukseen perustuva käsittely (esim. toimeksiantosopimus)
 • Lakiin perustuva käsittely (esim. rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen)
 • Suostumus (esim. rekisteröity antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn)
 • Muut henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki
 • Henkilötunnus

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot
 • Yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai mahdollisista muista julkisista lähteistä saadut tiedot​
 • Toimeksiannon yhteydessä saadut tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

 • Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukitussa ja elektronisesti valvotuissa tiloissa, joihin on pääsyoikeudet vain nimetyillä henkilöillä
 • Mahdollinen tuhottava aineisto hävitetään tietoturvaohjeiden mukaisesti

B. Digitaalinen aineisto:

 • Tietoturvakäytännön mukaisesti aineiston käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän, joka on tiedossa vain tehtävään nimetyllä henkilöllä
 • Ulkoista tunkeutumista vastaan järjestelmä on suojattu palomuurilla

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa (henkilötietolain 26-28§:n mukaisesti).
Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, rekisterin sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoituksella osoitteeseen: K-Sec Oy, Rantaraitti 6 A 2, 70820 KUOPIO.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoituksella osoitteeseen:
K-Sec Oy, Rantaraitti 6 A 2, 70820 KUOPIO